+36-70-633-5001 info@bali-gali.com
VASZTUPURUSHA – A mandalák jótékony hatása 3.

VASZTUPURUSHA – A mandalák jótékony hatása 3.

VASZTUPURUSHA – A mandalák jótékony hatása 3.

„Ha tudhatná a ház, ki érkezett belé, maga a néma kő vígan köszöntené. A jó hír hallatára a lábához hajolna: Úgy lépj be drága vendég, akár az otthonodba.”

Dallamos arab mondóka az Ezeregyéjszaka meséiből (Sahriar király és öccse Sah – Zaman története), amit szívesen vesznek kölcsön mottóul házukat kiadók és ingatlanügynökök egyaránt. Nekem is tetszik!😊

Az indiai élet-és vallásfilozófia holisztikus megközelítésben tekint az emberre, miszerint a test, a lélek, és az elme elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, e három rész egyensúlyára és folyamatos harmonizálására van szükség. Ezzel foglalkozik az Ajurvéda, az “élet tudománya”, mely abból indul ki, hogy valamennyiünk alapvető alkata, így hangsúlyos eleme már a fogamzáskor meghatározódik. (megj. hasonló elvek mentén rendszerez a nálunk elterjedtebb kínai feng-shui) Kezdettől három fő elv, így a VATA (éter+levegő elem), PITTA (tűz+víz elem) és KAPHA (föld+víz elem) irányítja testünk összes biológiai, pszichológiai és fiziológiai működését. A tridosha alakítja pszichoszomatikus létezésünk alapját.

Ennek az ősi hagyománynak meghatározó ága az otthonteremtésben való elmélyült jártasság, mely több ezer éves tapasztalati tudásra hivatkozva biztosnak tekinti, hogy életterünk jelentős befolyást gyakorol testi – lelki – szellemi jóllétünkre. Úgy értelmezi lakóhelyünket, mint második testünket, ahol a rajta átáramló energiák hatását éppúgy a 9 bolygóhoz, 12 házhoz és 12 égövi jegyhez köti, mint az védikus asztrológia. Ebből kiindulva mindenkinek van egy második horoszkópja, aminek elemzésével az ősi indiai térrendezés művészete a Vasztu más nevén Vaszati foglalkozik. A külső élettérre vonatkozó horoszkóp ábrája a VASZTUPURUSHA mandala; egy emberi test, a szív előtt tartott imádkozó kéztartással, a megfelelő égtáj felé fordulva, biztosítva ezáltal a harmóniát és az egészséges energiaáramoltatást. Az égtájakhoz csakrák és hozzájuk kapcsolódó szervek tartoznak, megigazolva ezzel fent említett feltevést, hogy egészségünk a kiegyensúlyozottan berendezett otthon tétje. Néhány főbb szempontot felsorolok, de arra bíztatlak, nézz utána, tájékozódj jobbléted megsegítése érdekében! 😊

A vaszati tehát az az eljárás vagy szerkesztés, aminek segítségével a házat a természeti törvényekkel összhangban tervezik és építik fel. Alapvető elve, hogy a különböző energiák és elemek bizonyos hatásokat gyakorolnak az élőlényekre. Az elemek arányától és elhelyezkedésétől függ tehát, hogy ezek a hatások kedvezőnek vagy kedvezőtlennek bizonyulnak. A „vasztu” szó szanszkrit nyelven „szubsztancia”, „anyag”, „valóság”, „lényeg”, „teljesség”. A „purusha” pedig a „legfelsőbb személy”. A VASZTUPURUSHA kifejezés tehát nagyjából annyit tesz, mint „a legfelsőbb személy teljességében”, azaz „Isteni lényünk esszenciális valósága”(saját ford.). S, hogy miként alakult ki ez a rendszer? Íme a mitológiai magyarázat;

Amikor a félistenek lefogták vasztu – purushát, minden oldalról körülvették, és összesen negyvenöten tartották. A fontosabbak közülük a nyolc égtáj felé helyezkedtek el. Ennek megfelelően a különböző irányokban különböző erők és elemek uralkodnak, így mindegyik más és más célra kedvező.

lámpa
lámpa
lámpa

Nézzük az utóbbit!

1)Keleti irány: INDRA, jólét és vagyon, eleme az ELME, bolygója a NAP

2)Nyugati irány: VARUNA, vízzel kapcsolatos dolgok, elem a VÍZ, bolygója a SZATURNUSZ

3)Északi irány: KUVÉRA: (vagyon) nyereség, boldogság, eleme a FÖLD, bolygója a MERKÚR

4)Déli irány: JAMARÁDZSA, kevésbé kedvező terület, elem az ÉTER, bolygója a MARS

5)Délkeleti irány: AGNI, konyhai célok, eleme a TŰZ, bolygója a VÉNUSZ

6)Délnyugati irány: PÚTÁNA, ide nehéz dolgokat érdemes elhelyezni, ami gátolja a rossz energiák behatolását, elem az EGO, bolygója a RÁHÚ

7)Északnyugati irány: VÁJU, ide ne kerüljön semmi magas építmény, fa, hogy átjárhassa a levegő, elem a LEVEGŐ, bolygója a HOLD

8)Északkeleti irány: VISNU, leginkább békés, pihenésre, elmélkedésre alkalmas hely, eleme a TUDAT, bolygója a JUPITER, KETU

9)A telek közepe: BRAHMÁ, a telek gravitációs központja, lehetőség szerint ne terheljük építményekkel, eleme az ÉRTELEM, ide nem társít bolygót a védikus rendszer

A következő blogban néhány vaszati tippet is megismerhetsz majd, hogy lásd, milyen egyszerűen hozzá lehet fogni élettered új és harmonikusabb elrendezéséhez három alapelv segítségével, mint a helyes tájolás, a helyiségek megfelelő elhelyezése és a helyes arányok

Ajánlott irodalom: Gauranga Das – Vasztu: Az otthonteremtés időtlen tudománya, Marcus Schmieke – Vaszati: 108 lépés egy jobb élet felé 

Folyt. köv.😊

Képek forrása: internet

Ágnes

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001

A tibeti kyil-khor- A mandalák jótékony hatása 2.

A tibeti kyil-khor- A mandalák jótékony hatása 2.

A tibeti kyil-khor- A mandalák jótékony hatása 2.

A homokfestés, pontosabban homokszórással készült festmény Tibet egyik ősi művészeti formája, ami messze túlmutat az esztétikai látványon. Szakrális gyakorlat, melynek célja, hogy felemelje és megáldja az embereket. A mandala szó tibeti nyelven kyil-khor, kört jelent illetve a „lényeget”, így az elkészült homokfestmény minden aspektusa mély jelentéssel bír; semmi sem véletlenszerű vagy felesleges rajta. A színek és a minták Buddha ősi tanításaiból származnak, és minden egyes szín egy-egy negatív érzelem ellenszeréül szolgál. Meditációs és spirituális gyakorlatok során az élmény és a hatás fokozására használják a szenvedést okozó érzelmi minták elengedése céljából. Mindez a test a lélek és a szellem, valamint a környezet gyógyításán keresztül történik megvilágosodást ösztönző szertartások során.

A mandala sokféle információt tükröz vissza az emberi elme természetéről, mely hajlamos az állandóság illúziójára. A homok azonban egy olyan közvetítő közeg, mely a létezés és minden dolog mulandóságára emlékeztet mindannyiunkat. A kyil-khor mandalákat elkészülésüket követően szertartásosan lesöpörik a felületről. A színes homokot edénybe gyűjtik, majd selyembe burkolják és elviszik a folyóhoz, így a homokszemek visszakerülnek a természetbe. Ezzel is utalva a szamszárára, az élet körforgására, az anyagi világban való születés, élet és halál ciklikus folyamatára. Minden nap szamszáránkat alkotjuk döntéseinkkel és cselekedeteinkkel. „A halál után a lélek a következő világba megy, azon cselekedetei vezérlik, melyekhez elméje kötődik. Amilyen a vágya, olyan az akarata, olyan a cselekedete; bármit is tesz, azt aratja le. Így akinek vágyai vannak, továbbra is újjászületésnek van kitéve.” Brihadaranyaka Upanishad 4.4.6. – megj.: lehet egyenlőre ezt választom, szép ez a világ😉

A homokfestés művészetét hosszú évekig tanulja művelője, hiszen számos kihívásnak kell eleget tennie; a szimbólumok és képek létrehozásának technikai elsajátítását követően, a fejjel lefelé történő megalkotásuk a következő lépés. A méret, elrendezés és konstrukció belülről kifelé építkezik, – megj. hasonlóképpen az önismereti úthoz. A többdimenziós alkotás érzékeny minden mozdulatra, és minden rétege Buddha tanításaival van tele, melyek a Föld összes élőlényének javát szolgálják. Forr.: Loszang Szamten page

A mandala és így a homokmandala is a harmónia helyreállítását segíti elő olyan módon, hogy a bennünk eredendően létező, csak széttöredezett egység újra teljessé válását támogatja. Hasonló egy lelki térképhez, ami eligazít az útvesztőben, és lehetővé teszi a saját központunkba történő eljutást; valódi önmagunkra találást.

„A pont vonal szeretne lenni, a vonal háromszög, de mire vágyjon a kör?” Georg Petz 

Ágnes

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001
A középpont ereje – A mandalák jótékony hatása 1.

A középpont ereje – A mandalák jótékony hatása 1.

A „mandala” kifejezés leegyszerűsítve kört jelent, ami azonban nem kizárólag a kerek formára utal.  A mandala koncentrikus, geometrikus szerkezete a mikrokozmosz és a makrokozmosz egységességét hivatott harmonizálni. Éppen ezért bizonyos kultúrákban nem pusztán esztétikai célokra készítik, hanem spirituális és rituális eszközként tekintenek rá, amely kedvezően változtatja meg használója pszichéjét. 

Mivel egyre több tanulmány születik a mandalákról és lehetséges hatásaikról, megnyílik a lehetőség a nyugati terápiás gyakorlatokba való beillesztésére, igazolva ezzel a feltevést, hogy a mandala egy archetipikus szimbólum. Ez esetben a jungi ént képviseli, – Karl Gustav Jung (1875 – 1961) német pszichoanalitikus és pszichoterapeuta – és modern terápiás eszközként használható az individualizációs folyamat (személyiség kialakulása az egyéni sajátságok kibontakoztatásával) utolsó szakaszainak illusztrálására és megkönnyítésére.

A legtöbb mandala intuitív és szimbolikus tartalma révén hatást gyakorol a tudattalanra, ezért „mágikus” jelentőséggel bír, mint a jelképek, amelyek lehetséges hatékonyságát a páciens szintén nem érzi tudatosan.

A mandalát elsősorban a tibeti buddhizmushoz kötjük, vagy Indiához, noha keletkezése még ennél is ősibb. Archetipikus képként kultúrák és időszakok széles skáláját öleli fel. 

A Chartres-i katedrális padlóján lévő labirintusról elnevezett „Chartres” minta egy másik gyakori stílus. A székesegyház Franciaországban épült a 13. század elején.  A templomhajóban található labirintus a többi templomlabirintushoz képest kivételesen nagy átmérőjű, 12,85 méter. Az útját alkotó tizenegy koncentrikus kör a Chartres-típusú labirintus megkülönböztető ismertetője. 

A labirintus gyakran alternatívaként szolgált a teljes szentföldi zarándoklat helyett. Ahogy az emberek sétálnak az úton, fordulatokkal találkoznak a központ felé vezető úton. A labirintus közepén egy hatszirmú rozetta található, az ősi kultúrákból örökölt szimbólum, amely Isten természetét képviseli. Ezt a szimbólumot valószínűleg keresztény művészek népszerűsítették Krisztus ábrázolására.  Egy másik hely, ahol a mandalák megjelennek a keresztény vallási művészetben, a templomok az ólomüveg rózsaablaka. Éppen ezért a kutatók összekötik az utolsó ítéletet ábrázoló chartres-i katedrális rózsaablakát és a padlólabirintust. A teljes kompozíció értelmezésében úgy vélik, hogy azok eszkatológiai (keresztény vallásban az emberiség végső sorsa, az utolsó dolgok tana) történelemleckét tartanak. Krisztus a földön (a hajóban) szenvedett, majd alászállt a pokolba (a labirintusba), de legyőzte a halált és felment a mennybe, ahol egy napon az egész emberiség felett ítélkezett.  Jung a keresztény szimbólumok értelmezésében Krisztust is az Én szimbólumának tekinti. 

Az alvilágon keresztüli utazás a klasszikus hősmítosz egyik állomása is, amely nem más, mint a tudattalan megismerése, integrációja, (beépítése) amit a hazatérés vagyis a személyes énhez történő megérkezés követ. Ezt szem előtt tartva, a Chartres-i labirintus kanyargós ösvényén való utazás a saját bonyolult tudattalan pszichéjének átalakító felfedezésévé válik, ami az Én felfedezéséhez vezet. Ez az értelmezés összhangban van Jungnak a psziché fejlődési útjáról alkotott általános nézetével, miszerint a pszichés fejlődés célja az én. Az evolúció tehát nem lineáris, hanem az én körüljárásával képes előrehaladni.

 

Forrás: William Alexander Lamkin, University of Mariland

Ági

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001

Zen avagy a dolgok valódi természete

Zen avagy a dolgok valódi természete

Zen avagy a dolgok valódi természete

„Vedd számba a téged most körülvevő tárgyakat! Becsüld meg őket! Összeköt velük valami különleges, egy ok, amiért megszerezted őket. Vigyázz rájuk; úgy kezeld őket, mint a legjobb dolgokat.”

Shunmyo Masuno japán buddhista szerzetes, kerttervező, a ZEN – Az egyszerű élet művészete c. könyv szerzője

A Zen filozófia távol-keleti irányzat, melynek elsődleges célja, hogy megszabadítson az illúzióktól, szenvedésektől, kényszerességtől.

A hogyant nem határozza meg, inkább abban segít, hogy az ember felismerje valódi lényegét és a többi dologgal alkotott egységét.

Ez nyitja meg a kaput a szabadság felé.

Környezetünk kialakítása szempontjából elsődlegesen a japán egyszerűséget érdemes szem előtt tartani, aminek mai modern olvasata a minimál dizájn.

Természetesen a letisztult környezet sem nélkülözi az életstílusra utaló jelzésértékű tárgyakat, legyen szó faragott

Buddha szoborról vagy maszkról, illetve más természetes alapanyagú kiegészítőkről, textilekről vagy éppen tárolóedényekről.

fa buddha panel
kő buddha
lámpa

A Zen élni tanít a maga természetességével. Minden kézzel készült „tárgy” érintésével egy másik embert érintünk, aki művészetével és az alkotás pillanatainak örömével ajándékoz meg bennünket.

Amikor ránézünk otthonunkban egy lakberendezési kiegészítőre, egy másik embert pillantunk meg a maga történetével. Értékeljük ezeket a pillanatokat! A tárgy természete a mi természetünk része.

Ágnes

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001
Modern trópusi dizájn európai közvetítéssel

Modern trópusi dizájn európai közvetítéssel

Modern trópusi dizájn európai közvetítéssel

Amikor távoli tájakon kalandozunk gondolatban, legtöbb vidék gyorsan eszünkbe juttat finom fűszereket, különleges gyümölcsöket, apró csecsebecséket, és más, kultúránktól eltérő „elemeket”. Így van ez a lakberendezéssel is. Noha mára megszokottá vált, hogy otthonunkba becsempésszünk néhány apró vagy nagyobb egzotikus tárgyat, bizony előfordul, hogy amit kiválasztottunk, valójában egy európai forma trópusi újragondolása. Ide tartoznak a koloniál, vagy gyarmati stílusú bútorok is. A hangzatos kifejezés tulajdonképpen az öreg kontinens egykori hódításainak maradványa.

gabriella crespi
Gabriella Crespi
Gabriella Crespi

Kevéssé ismert tény, hogy a modernkori délkelet – ázsiai bútorgyártásnak mindig vannak újabb és újabb felkapott darabjai, amik eredetileg Európában futottak be. A Balin készült, szépen ívelt rattan és vessző garnitúrák is gyakran magukban hordoznak egy-egy mesterművet. termékeink kiválasztásakor mindig keressük a egyedit, az elegánst és minőségit. Így bukkantunk rá néhány éve a világhírű olasz textilművész és bútor dizájner ihlette darabokra. Egyszerűek, igényesek, kényelmesek. Gabriella Crespi ötleteihez nyilvánvalóan Ázsiából is merített.

– Körbeértünk…

Ágnes

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001

Karácsonyi illat

Karácsonyi illat

Karácsonyi illat

Nyakunkon a karácsony, – mondogatjuk egymásnak sóhajok kíséretében, mintha valami nehéz, megterhelő időszaka következne az évnek. Pedig csak a decemberi hajrát igyekszünk kiheverni az ünnepi asztal mellett szeretteink körében, ahol a karácsonyi illat is körüllenghet minket.

karácsonyi illat

Valóban erről szól az év legszebb ünnepe?

Hogy a ráhangolódás velünk együtt kimerül a menühöz szükséges extra alapanyagok beszerzésével nem is beszélve a stresszről; megérkezik-e időben a neten rendelt ajándék. Mert bőven elég az élelmiszer utáni hajsza, a könyvesboltban lapozgatni, vagy a sok apróságot személyesen kiválogatni már se türelmünk, se kedvünk a tömegben. Szokásunkká vált az izgatottság.

illatos élmény

Nem is olyan régen ez még a felnőttek esetében is örömteli várakozással párosult. A közösen feldíszített fenyőfán ha volt is égősor nem hiányozhatott mellőle a fémcsipesszel felerősített gyertya. Na meg a habkarika. A sütik és a repedésig töltött bejglik nagymamák receptjei után házilag készültek, ugyanígy a menüsor, jól bevált, egymás között cserélgetett generációs tippekkel fűszerezve. Isteni ízek! És illatok napokig mindenfelé a lakásban.

illatos
illatos

Gondolhatnánk, mindez már csak nosztalgia…

Mai fejjel szinte gyermeki ábránd.

Ám „karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában”

(Márai Sándor).

Hogy mindez akár alternatív karácsonyfával vagy műfenyővel és a modern gourmet és fine dining tálalással együtt is lehet emelkedett, meghitt és áhított? Naná! Tegyél mellé egy kandallóropogást imitáló illatos asztali gyertyát, kedvenc füstölődet, vagy aromaolajt párologtatva. Hagyd, hogy a karácsonyi illat hagulatba hozzon.

Mert bár haladjunk a korral, sose feledjük: „semmi nem idéz meg egy emléket úgy, ahogy egy illat.” (Victor Hugo)

Békés, áldott ünnepet kívánunk szeretettel, ahogy neked jólesik!

Ágnes

Email

info@bali-gali.com

Telefon

+36-70-633-5001